Toimitusehdot

 

YLEISTEN TOIMITUSOHETOJEN SOVELTAMISALA

Näitä toimitusehtoja sovelletaan Lopen Juhlapalvelun tuottamiin ja toimittamiin juhlapalveluihin ja elintarviketoimituksiin.

 

TARJOUS

Juhlapalvelu antaa pääsääntöisesti kirjallisen tarjouksen toivotusta palvelusta. Tarjous lasketaan tarjouspyynnössä määritellyn vierasmäärän ja muiden siinä esitettyjen tietojen mukaisesti. Tarjouksessa on lueteltu ne tuotteet, palvelut ja tarvikkeet, jotka sisältyvät tarjoushintaan. Tarjous on voimassa määräajan. Tarjous on Juhlapalvelua sitova. Mikäli Juhlapalvelu ei määräajan kuluessa saa asiakkaalta vastausta tarjoukseen, tarjous raukeaa. Mikäli asiakas pyytää tarjousaikana uutta tarjousta Juhlapalvelulta, katsotaan aikaisemman tarjouksen tulleen hylätyksi ja uusi tarjous on voimassa määräaikansa.

 

TILAAMINEN/TILAUSSOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Tarjous muuttuu asiakasta ja Juhlapalvelua sitovaksi tilaussopimukseksi, kun asiakas ilmoittaa hyväksyvänsä tarjouksen. Jos tarjouksessa on vaadittu varausmaksun suorittamista, tulee sopimus sitovaksi vasta, kun varausmaksu on maksettu Juhlapalvelun tilille tai kassaan. Asiakkaan ilmoitus tarjouksen hyväksymisestä voi olla suullinen tai kirjallinen. Suullinen hyväksyminen voidaan antaa joko henkilökohtaisesti tapaamalla tai puhelimitse. Kirjalliseksi hyväksymiseksi katsotaan kirje, sähköpostiviesti ja tekstiviesti. Halutessaan asiakas voi saada erillisen kirjallisen tilaussopimuksen.

 

TILAUKSEN MUUTTAMINEN

Tilaukseen voidaan tehdä pieniä muutoksia yhdessä Juhlapalvelun kanssa ennen tilauksen toimittamista. Muutosten tekeminen ei ole mahdollista, kun juhlaan on aikaa vähemmän kuin 7 päivää.

 

TILATUN PALVELUN TOIMITTAMINEN

Lopullinen vierasmäärä ilmoitetaan Juhlapalvelulle 7 päivää ennen tilaisuutta. Juhlapalvelu toimittaa tilatun palvelun sovittuna aikana ilmoitetun vierasmäärän mukaisesti. Palvelu toimitetaan sellaisena kuin se on tarjouksessa kuvattu, mahdollisesti asiakkaan kanssa sovituin muutoksin ja lisäyksin. Lisäksi noudatetaan näitä yleisiä toimitusehtoja. Asiakkaan on huolehdittava siitä, että Juhlapalvelulla on pääsy juhlapaikkaan sovittuna aikana ennen juhlaa sekä tarvittaessa juhlan jälkeen.

 

LASKUTUS

Lopullinen vierasmäärä ilmoitetaan Juhlapalvelulle 7 päivää ennen tilaisuutta. Laskutus tapahtuu tämän lopullisen vierasmäärän perusteella. Laskutuksessa noudatetaan tarjouksen pohjana olevaa hinnoittelutapaa. Laskutuksessa huomioidaan myös asiakkaan ilmoittamat muutokset ja lisäpalvelut, joita ovat esimerkiksi tilauksen jälkeen ilmoitetut erikoisruokavaliot, lisätarjoilut, lisäastiat jne. Tarjouksessa esitetyt arvioidut erät laskutetaan toteutuneen mukaan. (Esim pöytäliinojen määrä ja tehdyt työtunnit)

 

VARAUSMAKSU

Juhlapalvelu voi niin harkittuaan pyytää asiakkaalta varausmaksun. Varausmaksun maksaminen vahvistaa tilaussopimuksen voimaantulon. Varausmaksua ei palauteta, jos asiakas peruuttaa tilauksen.

 

ENNAKKOMAKSU

Juhlapalvelu voi niin harkittuaan pyytää asiakkaalta maksun etukäteen joko kokonaan tai osittain. Juhlapalvelu voi kieltäytyä tilatun palvelun tuottamisesta ja tavaran toimittamisesta, mikäli laskutettua ennakkomaksua ei ole maksettu määräaikaan mennessä.

 

LASKU

Lasku lähetetään viivytyksettä tilaisuuden tai toimituksen jälkeen. Maksuehto on 7 päivää netto. Laskussa huomioidaan mahdolliset etukäteen maksetut erät: varausmaksu ja ennakkomaksut. Maksun viivästyessä Juhlapalvelulla on oikeus saada maksulle lainmukainen viivästyskorko sekä perintäkulut.

 

TILAUKSEN PERUUTTAMINEN

Asiakas voi perua tilauksen 30 päivää ennen sovittua toimitusaikaa. Kuitenkin hyväksytystä tarjouksesta tulemme veloittamaan peruutuksen yhteydessä 10 %:n tarjouksen kauppahinnasta. Maksettu varausmaksu ja ennakkomaksut luetaan asiakkaan hyväksi. Jos asiakas peruuttaa tilauksen 29-8 päivää ennen sovittua toimitusaikaa, hän on velvollinen maksamaan 20 % sovitusta kauppahinnasta Juhlapalvelulle. Maksettu varausmaksu ja ennakkomaksut luetaan asiakkaan hyväksi. Jos asiakas peruuttaa tilauksen 7 päivää ennen sovittua toimitusaikaa tai myöhemmin, hän on velvollinen maksamaan 50% sovitusta kauppahinnasta Juhlapalvelulle. Maksettu varausmaksu ja ennakkomaksut luetaan asiakkaan hyväksi. Jos Juhlapalvelu peruuttaa tilauksen, se on velvollinen palauttamaan varausmaksun ja ennakkomaksut asiakkaalle.

 

JUHLAPALVELUN VASTUU ELINTARVIKKEIDEN HYGIEENISESTÄ LAADUSTA

Juhlapalvelu vastaa juhlatilaisuuksissa toimittamiensa ja tarjoilemiensa elintarvikkeiden oikeasta ja turvallisesta käsittelystä ja tarjolle panosta sinä aikana, kun juhlapalvelun henkilöstöä on tilaisuudessa läsnä. Juhlapalvelu ei ota mitään vastuuta niistä tuotteista, jotka tilaaja on itse hankkinut tarjolle pantavaksi. Juhlapalvelu hävittää tarjolla olleiden elintarvikkeiden tähteet MMMM:n asetuksen N:o 28/2009 mukaisesti, mikäli tilaaja ei etukäteen ilmoita haluavansa ne itselleen. Tällöin asiakkaan on varattava niille omat astiat, joihin tähteet pakataan. Jos tilaaja panee tarjolle juhla-aterian tähteitä Juhlapalvelun poistuttua, siirtyy vastuu elintarvikkeiden turvallisuudesta ja hygienialaadusta kokonaisuudessaan tilaajalle.

 

TUOTETILAUKSET TILATTUJEN TUOTTEIDEN NOUTAMINEN

Tilatut tuotteet on noudettava sovittuna aikana. Juhlapalvelulla ei ole velvollisuutta jäädä odottamaan myöhästyvää noutajaa. Juhlapalvelulla on oikeus saada täysi maksu noutamatta jääneistä tuotteista. Juhlapalvelu pidättää oikeuden näiden toimitusehtojen muutoksiin.